Cần tuyển kỹ sư , cán sự , chuyên viên Nông Lâm

  • Thread starter anhtrile
  • Ngày gửi
A

anhtrile

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anhtrile
- Địa chỉ: 495 QL 20 Đức Trọng Lâm Đồng
- Tel, Fax: ::: FaX 0938454435 -0633651588
- email: anhtrile@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i ( Dano Herb Farm ) Cần tuyển :</p><p>&nbsp;+ Kỹ sư , c&aacute;n sự , chuy&ecirc;n vi&ecirc;n n&ocirc;ng l&acirc;m . Số lượng 3 - 5 người .</p><p>&nbsp;+&nbsp;Địa&nbsp;điểm l&agrave;m việc : trang trại tại&nbsp;Đak N&ocirc;ng .</p><p>&nbsp;+ C&ocirc;ng việc : Quản l&yacute; kỹ thuật , nh&acirc;n sự , nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c đề t&agrave;i .</p><p>&nbsp;+ Nội dung : thực hiện dự&nbsp;&aacute;n trồng c&acirc;y thuốc nam&nbsp;đặc chủng v&agrave; hổn giao .</p><p>&nbsp;+ Mức lương thỏa thuận .</p><p>&nbsp;C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu xin gởi hồ sơ v&agrave; &nbsp;li&ecirc;n hệ với &nbsp;Anh Trị theo&nbsp;địa chỉ tr&ecirc;n .</p>
 

Quảng cáo

Top