Cần Tuyển Người Nuôi Gà, Nuôi Dê

  • Thread starter Đỗ Khánh Đại
  • Ngày gửi
Ä

Đỗ Khánh Đại

Guest
#1
<p>Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i toạ lạc tại: Ấp T&acirc;n Th&agrave;nh, C&acirc;y G&aacute;o, Trảng Bom, Đồng Nai cần tuyển người chăn nu&ocirc;i với c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn sau:</p><p>1) Người nu&ocirc;i d&ecirc; (Số lương: 1 người)</p><p>Điều kiện:</p><p>- Phụ tr&aacute;ch chăm s&oacute;c 55 con D&ecirc; lớn, nh&oacute;</p><p>- Trực tiếp chăn D&ecirc; hoặc đi lấy l&aacute;, cỏ, l&aacute; sảng, l&aacute; xoan, l&aacute; chuối v&agrave; c&aacute;c loại l&aacute; kh&aacute;c cho D&ecirc; ăn</p><p>- Cho D&ecirc; ăn th&ecirc;m c&aacute;m bắp ng&agrave;y 2 lần</p><p>- Tuổi từ 30 trở l&ecirc;n (Nam giới), ưu ti&ecirc;n người&nbsp;d&acirc;n địa phương tại C&acirc;y G&aacute;o, Đồng Nai,&nbsp;người Miền Bắc, Miền Trung.</p><p>- C&oacute; sức khoẻ, chịu kh&oacute;, kh&ocirc;ng uống rượu, biết nghe lời.</p><p>- Lương 2,6 triệu/th&aacute;ng.&nbsp;Cấp th&ecirc;m 15 kg gạo/th&aacute;ng.&nbsp;C&oacute; lương th&aacute;ng&nbsp;thứ 13. </p><p>- Nếu nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c D&ecirc; tốt sau 02 th&aacute;ng thử việc, lương tăng l&ecirc;n 3 triệu/th&aacute;ng v&agrave; c&aacute;c phụ cấp ưu đ&atilde;i kh&aacute;c.</p><p>&nbsp;- Bao ăn ở tại trại. (Lưu &yacute;: thức ăn c&oacute; thể khai th&aacute;c tại trại như c&aacute; ở hồ, t&ocirc;m t&eacute;p, ếch v&agrave; c&aacute;c loại rau)</p><p>2) Người nu&ocirc;i g&agrave; (Số lượng 02 người - Ưu ti&ecirc;n l&agrave; vợ chồng)</p><p>Điều kiện:</p><p>- Mỗi người sẽ phụ tr&aacute;ch 1,000 con g&agrave; ta thả vườn.</p><p>- Biết kỹ thuật chăn nu&ocirc;i g&agrave; ta thả vườn, đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm nu&ocirc;i g&agrave; số lượng lớn.</p><p>- Chịu kh&oacute;, tỉ mỉ, si&ecirc;ng năng, biết nghe lời, sạch sẽ </p><p>- Ưu ti&ecirc;n 2 người l&agrave; vợ chồng, c&oacute; &yacute; định l&agrave;m việc l&acirc;u d&agrave;i, việc ổn định quanh năm</p><p>- Kh&ocirc;ng giới hạn tuổi, kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt v&ugrave;ng miền khi tuyển</p><p>- Mức lương: 5 triệu/02 người/th&aacute;ng (Nếu l&agrave; vợ chồng), cung cấp 30 kg gạo/th&aacute;ng.</p><p>- C&oacute; lương th&aacute;ng thứ 13 v&agrave; c&aacute;c khoản thưởng mỗi khi xuất g&agrave; nếu nu&ocirc;i g&agrave; &iacute;t hao hụt đầu con v&agrave; đạt trọng lượng. Mức thưởng tối thiểu nửa th&aacute;ng lương/người.</p><p>- Ăn ở tại trại, thức ăn khai th&aacute;c tại trại như c&aacute;, t&ocirc;m, ếch, cua đồng, c&aacute;c loại rau.</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</p><p>Đỗ Kh&aacute;nh Đai</p><p>Điện thoại: 0933 5939 36</p><p>E-mail: dodai<a href="mailto:dodai29@yahoo.com">29@yahoo.com</a></p><p>Địa chỉ l&agrave;m việc:</p><p>Ấp T&acirc;n Th&agrave;nh, C&acirc;y G&aacute;o, Trảng Bom, Đồng Nai</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Khánh Đại
- Địa chỉ: TP. HCM
- Điện thoại: 0933 5939 36 - Fax:
- email: dodai29@yahoo.com