Cảnh thảo nguyên xanh tuyệt đẹp

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#1
Cảnh thảo nguyên xanh tuyệt đẹp chụp bởi nhiếp ảnh gia Ba Lan Marek Kiedrowski và Krzysztof Browko. Tất cả những hình ảnh tuyệt đẹp được chụp ở Toscana, Ý và Moravia, một khu vực lịch sử của Cộng hòa Séc.
Theo Zing New