Cảo thủy lực

tuanaau

Lữ khách
#1
CẢO THỦY LỰC LIỀN BƠM DUPLEX DM-4IN (4 tấn)

 • Cảo thủy lực liền bơm Duplex DM-4in chịu được lực đẩy/kéo 4 tấn, hành trình: 55 mm. Là cảo được thiết kế 2-3 chấu (thiết kế sẵn để tùy chỉnh cảo 2 chấu thành 3 chấu và ngược lại).

 • Cảo thủy lực liền bơm DM-4in (bơm với xi lanh thủy lực được gắn liền trên cảo) được sử dụng để tháo lắp ổ bi, bạc đạn, bích gắn trục mà các phương pháp khác không thể thực hiện được.

 • Cảo thiết kế có khóa điều chỉnh xi lanh lên xuống giúp dễ định vị để tháo lắp thiết bị.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỦY LỰC AAU

  Miền Trung: 85 Lương Khánh Thiện – P. Hòa Minh – Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

  Điện thoại: (0511)3.792.999 - Fax: (0511)3.792.999

  Miền Nam: Số 30 Đường 1 - Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)68.960.557

  Miền Bắc: P1202, Sky Light - Ngõ Hòa Bình 6 - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 0905.86.00.95
[DOUBLEPOST=1473814174][/DOUBLEPOST]CẢO THỦY LỰC LIỀN BƠM 10 TẤN DUPLEX DM-10 inC

 • Cảo thủy lực liền bơm Duplex DM-10inC chịu được lực đẩy/kéo: 10 tấn, hành trình: 82 mm. Độ mở rộng của chân cảo 30-280 mm.
 • Cảo thủy lực liền bơm DM-10inC (bơm với xi lanh thủy lực được gắn liền trên cảo) được sử dụng để tháo lắp ổ bi, bạc đạn, bích gắn trục mà các phương pháp khác không thể thực hiện được.
 • Cảo thiết kế có khóa điều chỉnh xi lanh lên xuống giúp dễ định vị để tháo lắp thiết bị. Ngoài ra cảo còn được trang bị van an toàn trên xi lanh giúp kéo dài tuổi thọ lên nhiều lần.
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỦY LỰC AAU

Miền Trung: 85 Lương Khánh Thiện – P. Hòa Minh – Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511)3.792.999 - Fax: (0511)3.792.999

Miền Nam: Số 30 Đường 1 - Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)68.960.557

Miền Bắc: P1202, Sky Light - Ngõ Hòa Bình 6 - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 0905.86.00.95
Tags: Cao thuy luc 10 tan Hydraulic Puller
[DOUBLEPOST=1473814231][/DOUBLEPOST]CẢO THỦY LỰC LIỀN BƠM 12 TẤN DUPLEX DM-12 inC

 • Cảo thủy lực liền bơm Duplex DM-12inC chịu được lực đẩy/kéo: 12 tấn, hành trình: 82 mm. Độ mở rộng của chân cảo 50-305 mm.
 • Cảo thủy lực liền bơm DM-12inC (bơm với xi lanh thủy lực được gắn liền trên cảo) được sử dụng để tháo lắp ổ bi, bạc đạn, bích gắn trục mà các phương pháp khác không thể thực hiện được.
 • Cảo thiết kế có khóa điều chỉnh xi lanh lên xuống giúp dễ định vị để tháo lắp thiết bị. Ngoài ra cảo còn được trang bị van an toàn trên xi lanh giúp kéo dài tuổi thọ lên nhiều lần.
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỦY LỰC AAU

Miền Trung: 85 Lương Khánh Thiện – P. Hòa Minh – Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511)3.792.999 - Fax: (0511)3.792.999

Miền Nam: Số 30 Đường 1 - Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)68.960.557

Miền Bắc: P1202, Sky Light - Ngõ Hòa Bình 6 - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 0905.86.00.95
Tags: Cao thuy luc 12 tan
[DOUBLEPOST=1473814262][/DOUBLEPOST]CẢO THỦY LỰC LIỀN BƠM 20 TẤN DUPLEX DM-20 inC

 • Cảo thủy lực liền bơm Duplex DM-20inC chịu được lực đẩy/kéo: 20 tấn, hành trình: 82 mm. Độ mở rộng của chân cảo 50-356 mm.
 • Cảo thủy lực liền bơm DM-20inC (bơm với xi lanh thủy lực được gắn liền trên cảo) được sử dụng để tháo lắp ổ bi, bạc đạn, bích gắn trục mà các phương pháp khác không thể thực hiện được.
 • Cảo thiết kế có khóa điều chỉnh xi lanh lên xuống giúp dễ định vị để tháo lắp thiết bị. Ngoài ra cảo còn được trang bị van an toàn trên xi lanh giúp kéo dài tuổi thọ lên nhiều lần.
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỦY LỰC AAU

Miền Trung: 85 Lương Khánh Thiện – P. Hòa Minh – Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511)3.792.999 - Fax: (0511)3.792.999

Miền Nam: Số 30 Đường 1 - Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)68.960.557

Miền Bắc: P1202, Sky Light - Ngõ Hòa Bình 6 - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 0905.86.00.95
[DOUBLEPOST=1473814328][/DOUBLEPOST]CẢO THỦY LỰC LIỀN BƠM 25 TẤN DUPLEX DM-25 inC

 • Cảo thủy lực liền bơm Duplex DM-25inC chịu được lực đẩy/kéo: 25 tấn, hành trình: 110 mm. Độ mở rộng của chân cảo 50-406 mm.
 • Cảo thủy lực liền bơm DM-25inC (bơm với xi lanh thủy lực được gắn liền trên cảo) được sử dụng để tháo lắp ổ bi, bạc đạn, bích gắn trục mà các phương pháp khác không thể thực hiện được.
 • Cảo thiết kế có khóa điều chỉnh xi lanh lên xuống giúp dễ định vị để tháo lắp thiết bị. Ngoài ra cảo còn được trang bị van an toàn trên xi lanh giúp kéo dài tuổi thọ lên nhiều lần.
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỦY LỰC AAU

Miền Trung: 85 Lương Khánh Thiện – P. Hòa Minh – Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511)3.792.999 - Fax: (0511)3.792.999

Miền Nam: Số 30 Đường 1 - Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)68.960.557

Miền Bắc: P1202, Sky Light - Ngõ Hòa Bình 6 - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 0905.86.00.95
[DOUBLEPOST=1473814430][/DOUBLEPOST]CẢO THỦY LỰC LIỀN BƠM 30 TẤN DUPLEX DM-30 inC

 • Cảo thủy lực liền bơm Duplex DM-30inC chịu được lực đẩy/kéo: 25 tấn, hành trình: 110 mm. Độ mở rộng của chân cảo 50-540 mm.
 • Cảo thủy lực liền bơm DM-30inC (bơm với xi lanh thủy lực được gắn liền trên cảo) được sử dụng để tháo lắp ổ bi, bạc đạn, bích gắn trục mà các phương pháp khác không thể thực hiện được.
 • Cảo thiết kế có khóa điều chỉnh xi lanh lên xuống giúp dễ định vị để tháo lắp thiết bị. Ngoài ra cảo còn được trang bị van an toàn trên xi lanh giúp kéo dài tuổi thọ lên nhiều lần.
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỦY LỰC AAU

Miền Trung: 85 Lương Khánh Thiện – P. Hòa Minh – Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511)3.792.999 - Fax: (0511)3.792.999

Miền Nam: Số 30 Đường 1 - Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)68.960.557

Miền Bắc: P1202, Sky Light - Ngõ Hòa Bình 6 - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 0905.86.00.95