cây Bồ đề đẹp hoành 7m50 đây.!

Tathaco

Lữ khách
#1
Thắng có cây Bồ Đề rầt đẹp: hòanh 7m50_cao 7m or hơn nữa...Đế đều 04 mặt.
Có giấy tờ đầy đủ.
Cây này 01 xe conterner 40 feet chở mới hết nha mấy anh em.
lh: phone 0938124982
 

Top