Cây bơ ghép trái vụ

  • Thread starter duongnb
  • Ngày gửi
Xin hỏi bà con về kỹ thuật trồng cây bơ ghép trái vụ xen canh trong vườn cà phê. Không biết có doanh nghiệp nào cung cấp giống và bao tiêu đầu ra không? Và không biết trồng xen canh như vậy có bất lợi gì không. Cảm ơn mọi người!
 A

anhmytran

_
Nông dân @
Cây bơ và cây cà phê đều là cây lâu năm cả .
Trồng chung với nhau, thì gọi là trồng lẫn, không thể gọi là Xen Canh.
Xen Canh có nghĩa là trồng xen một vụ ngắn vào một vụ dài.
*
Trồng cây lâu năm, không nên trồng lẫn, vì năng suất không hơn,
nhưng phiền hà chăm sóc và thu hái.
*
Trên đây chỉ là kiến thức cơ bản để tham khảo, không phải là kiến thức
chuyên môn. Có thể một số cây trồng lẫn thì năng suất hơn, công chăm
sóc lại bớt, thì trường hợp đó tôi chưa được biết.
*
 

Quảng cáoTop