Cây bướm hồng

  • Thread starter hoangthanh_ct
  • Ngày gửi
H

hoangthanh_ct

Guest
#1
Hoa Bướm Hồng th&iacute;ch hợp trồng ở s&acirc;n vươn nh&agrave; ở, qu&aacute;n cafe, VP, c&ocirc;ng ty...... l&agrave;m kh&ocirc;ng kh&iacute; m&aacute;t mẻ v&agrave; trong l&agrave;nh hơn <p>&nbsp;Cung cấp c&acirc;y con, hạt giống v&agrave; c&aacute;c dụng cụ, chậu c&aacute;c loại, vật liệu trồng &amp; chăm s&oacute;c c&acirc;y.</p> <p>- Tư vấn kỹ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c &nbsp;miễn ph&iacute;!</p> <p><strong><em><u>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</u></em></strong></p> <p>Hoa kiểng KIFA</p> <p>Tel: 0909997678 - 0939357000 Mr Quang</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 0974897574 Mr Thanh <br /></p> <p><a href="http://chocuulong.com/hoakiengkifa">www.chocuulong.com/hoakiengkifa</a></p> <p><a href="http://giaiphapxaydung.vn/">www.giaiphapxaydung.vn</a></p> <p><a href="http://muahanghot.com/">www.muahanghot.com</a></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000">Thank you!</span></span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: large"><em><strong><br /></strong></em></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><strong><em><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/oge1337836428.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/medium_oge1337836428.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/mbq1337836483.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/medium_mbq1337836483.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/dvj1337836506.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/medium_dvj1337836506.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/hvl1337836546.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/medium_hvl1337836546.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/tpa1337836575.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/medium_tpa1337836575.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/xqb1337836596.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/medium_xqb1337836596.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/nxu1337836628.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/medium_nxu1337836628.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/oqz1337836648.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img/15/medium_oqz1337836648.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/mbw1337836663.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img/15/medium_mbw1337836663.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/otv1337836694.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img/15/medium_otv1337836694.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/hlk1337836718.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img/15/medium_hlk1337836718.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/vjf1337836742.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img/15/medium_vjf1337836742.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/vfr1337836763.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img/15/medium_vfr1337836763.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/wbu1337836785.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img/15/medium_wbu1337836785.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/fns1337836814.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img/15/medium_fns1337836814.jpg" /></a></em></strong></span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mai Hoang Thanh
- Địa chỉ: 595, Kv8, Phừng Hưng Thạnh, Q.cái Răng, Tp Cần Thơ (dốc Cầu Cái Nai)
- Điện thoại: 07103753000 - Fax: 0974897574
- email: thanh.kifa@gmail.com
 

Top