cây cảnh cỏ thụ đẹp nhất việt nam

  • Thread starter caophatminh
  • Ngày gửi
C

caophatminh

Guest
#1
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y b&ocirc;ng giấy h&igrave;nh th&ugrave; giống hệt con rắn khổng lồ cho năm tỵ sắp đến, n&ecirc;n m&igrave;nh đặt t&ecirc;n (rắn thần), bạn sẽ ngạc nhi&ecirc;n khi thấy thực tế vẽ Cổ Kỳ Mỹ (Thần Rắn n&agrave;y) với bế ho&agrave;nh 2.2m. cao 1.5m. trong h&igrave;nh l&agrave; ch&uacute; b&eacute; gần 10t nhưng thấy nhỏ b&eacute; khi đứng kế b&ecirc;n Thần Rắn, để giao lưu c&ugrave;ng anh em m&igrave;nh up h&igrave;nh để anh em tham khảo, Lh: 0909090789, mail: <a href="mailto:caophatminh@ymail.com">caophatminh@ymail.com</a>&nbsp;Quy vị n&agrave;o cần xem h&igrave;nh th&igrave; m&igrave;nh sẽ gởi h&igrave;nh nh&eacute;.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cao Phat Minh
- Địa chỉ: dong nai
- Điện thoại: 0909090789 - Fax: 0909090789
- email: caophatminh@ymail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx