CÂY CÃNH NINH HÒA KHÁNH HÒA

  • Thread starter h_ly96
  • Ngày gửi
H

h_ly96

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ly hai nam
- Địa chỉ: nha trang khanh hoa
- Tel, Fax: ::: FaX 01695415584
- email: h_ly96@yahoo.com.vn
================================

<p>CAN BAN LUONG LON CAY XANH KHOANG 48 CAY VANH TO CAO TREN 5M</p><p>&nbsp;VA BAN 36 CAY LOC VUNG VANH TU 55 DEN 145 CAO TU 3,5 DEN 6M VA BAN CAY DUA CAY DA , VA NHIEU LOAI CAY KHAC BAN CAY CANH THEO DON DAT HANG&nbsp;</p><p>&nbsp;NEU CAC BAN MUON MUA CAY GI KICH THUOC HINH DANG RA SAO CHI TA SO QUA BEN TOI SE CUNG CAP DUNG YEU CAU &nbsp;GIA CA HOP LY</p><p>&nbsp;VA SE CHUP HINH CHO CAC BAN XEM TRUOC KHI KY HOP DONG</p><p>&nbsp;ANH BINH NINH HOA KHANH HOA</p><p>&nbsp;0169.541.5584</p><p>&nbsp;BINH.HOANG69@YAHOO.COM.VN</p>
 

Top