Cây con cát tường

#1
Chuyên sản xuất cây con cát tường trồng chậu
Cây con được gieo tại trại giống đã được xử lý mầm bệnh, cây phát triển tốt khi trồng chậu
Mang lại lợi nhuận kinh tế cao và chất lượng hoa đẹp, lạ
Hỗ trợ kỹ thuật giúp bà con trồng thành công

Liên hệ đặt cây giống: 0906 51 50 54
www.thegioigionghoa.com
Chúc bà con trồng được những chậu hoa đẹp chất lượng!