Bán cây con cát tường

#1
Chuyên sản xuất và cung cấp cây con cát tường
Cây được gieo tại trại giống đã xử lý mầm bệnh, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.
Được lựa chọn màu theo ý, tiết kiệm thời gian gieo cây.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ kỹ thuật giúp bà con trồng thành công!
Liên hệ tư vấn chọn giống & đặt cây con: 0906 51 50 54
www.thegioigionghoa.com - Email: lienhelanhvo@gmail.com

www.thegioigionghoa.com - email: lienhelanhvo@gmail.com