Cây Đào tiên

cuong_NN

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hữu Cương
- Địa chỉ: Thị trấn Phùng - huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0166 8321 612
- email: huu12cuong12@yahoo.com
================================

<p>C&oacute; b&aacute;n, C&acirc;y đ&agrave;o ti&ecirc;n: giống (50.000đ)/c&acirc;y.</p><p>C&acirc;y to: h&agrave;ng triệu tuỳ theo, cho quả ngay</p><p>&nbsp;</p><p>
<br /></p>
 

bangonek

Lữ khách
#3
Bạn mua không?

Anh có mua không tôi bán cho khoảng 100 cây, to hơn cây trong hình này.
Giá cũng khoảng vài triệu thôi.
Nếu cần thì liên lạc với tôi nhanh.

Tel: 0984 523 919
Tên: Nguyễn Diện

:9^:
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hữu Cương
- Địa chỉ: Thị trấn Phùng - huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0166 8321 612
- email: huu12cuong12@yahoo.com
================================

Có bán, Cây đào tiên: giống (50.000đ)/cây.
Cây to: hàng triệu tuỳ theo, cho quả ngay

 
#4
Anh có mua không tôi bán cho khoảng 100 cây, to hơn cây trong hình này.
Giá cũng khoảng vài triệu thôi.
Nếu cần thì liên lạc với tôi nhanh.

Tel: 0984 523 919
Tên: Nguyễn Diện

:9^:
Cây này thì ở miền Trung gọi là cây Bành .Ở Quãng Nam thì rất nhiều .Nếu mua thì mình bán rẻ cho .Cả 1000 cây cũng có .