Cây đậu xanh

  • Thread starter TRAN THANH NGUYEN
  • Ngày gửi
Diễn đàn có thể cho tôi biết một số vấn đề sau:
- Giới thiệu về cây đậu xanh;
- Quy trình kỹ thuật trồng;
- Vai trò.
 


Cay dau xanh

Diễn đàn Nông nghiệp Việt Nam có thể cho tôi hỏi một số vấn đề sau:
- Gới thiệu về cây đậu xanh, trong nước và tại Bình Định
- Vai trò của cây đậu xanh
- Quy trình kỹ thuật trồng,...
 
đậu xanh

Có ai có só liệu về diện tích năng suất đậu xanh của Việt Nam và thế giới giúp tôi với. Cám ơn nhiều
 


Back
Top