Cây đậu xanh

  • Thread starter TRAN THANH NGUYEN
  • Ngày gửi
Diễn đàn có thể cho tôi biết một số vấn đề sau:
- Giới thiệu về cây đậu xanh;
- Quy trình kỹ thuật trồng;
- Vai trò.
 T

TRAN THANH NGUYEN

Guest
Cay dau xanh

Diễn đàn Nông nghiệp Việt Nam có thể cho tôi hỏi một số vấn đề sau:
- Gới thiệu về cây đậu xanh, trong nước và tại Bình Định
- Vai trò của cây đậu xanh
- Quy trình kỹ thuật trồng,...
 
B

brext_vc_947

Guest
đậu xanh

Có ai có só liệu về diện tích năng suất đậu xanh của Việt Nam và thế giới giúp tôi với. Cám ơn nhiều
 

Quảng cáoTop