Cây Dendro giống - Chậu nhựa - Than trồng lan - Tư vấn kỹ thuật

  • Thread starter lanvien
  • Ngày gửi
L

lanvien

Guest
#1
<div class="boxmodule-cont"> <div class="format"><ul><li><span style="font-size: medium">Tư vẫn hỗ trợ <strong>kỹ thuật</strong> mở vườn lan<br /></span></li><li><span style="font-size: medium">Cung cấp <strong>C&acirc;y lan giống</strong></span></li><li><span style="font-size: medium">Cung cấp <strong>Chậu nhựa</strong> <br /></span></li><li><span style="font-size: medium">Cung cấp <strong>than củi</strong></span></li><li><span style="font-size: medium">Cung cấp <strong>lưới che nắng</strong></span></li></ul> <p><span style="font-size: medium">Xu hướng trồng lan cắt c&agrave;nh hiện nay đang được khuyến kh&iacute;ch nh&acirc;n rộng nhờ vẻ đẹp v&agrave; gi&aacute; trị kinh tế cao. Nhưng nhiều người c&ograve;n e ngại do chưa nắm vững kỹ thuật cũng như chưa biết phải l&agrave;m những g&igrave; khi mở vườn hoa lan.</span></p> <p><span style="font-size: medium">Nếu bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn x&acirc;y dựng vườn lan cũng như trợ gi&uacute;p kỹ thuật trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c.</span></p> <p><strong><span style="font-size: medium">Mr. Hiếu - 0973 770 821</span></strong></p> <p><span style="font-size: medium">email: vuthuonghieu@gmail.com</span></p> <p><span style="font-size: medium">Website: http://lanvien.net<br /></span></p> <p><span style="font-size: medium">Địa chỉ: Lan Vi&ecirc;n - t&ocirc;̉ 9, &acirc;́p C&acirc;̀u Đ&ocirc;i, Lai Hưng, B&ecirc;́n Cát, Bình Dương<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: medium">Gi&aacute; c&acirc;y giống: </span></strong><span style="font-size: medium">(số lượng nhiều)</span></p> <p><span style="font-size: medium">Dendro Sonia ( T&iacute;m Trắng ): 7.500 đ/c&acirc;y</span></p> <p><span style="font-size: medium">Dendro Trắng: 8.500 đ/c&acirc;y<br /></span></p> <p><span style="font-size: medium">Dendro m&agrave;u : 9.000 đ/c&acirc;y</span></p> <p><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p><span style="font-size: medium">Mokara : 50.000 - 80.000 t&ugrave;y loại m&agrave;u</span></p> <p><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p><span style="font-size: medium">Vanda : 60.000 đ/c&acirc;y</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium">Lan rừng các loại :( giá tùy loại )</span></p> <p><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p><strong><span style="font-size: medium">Chậu nhựa phi 12: </span></strong><span style="font-size: medium">900 đ/cái</span><strong><span style="font-size: medium"><br /></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: medium">Than củi :</span></strong><span style="font-size: medium"> 5.000 đ/kg<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium">Lưới che nắng h&agrave;ng nhập từ Th&aacute;i loại 50%, 60% k&iacute;ch thước 2m x 100m, 3m x 50m</span></p> </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Thương Hiếu
- Địa chỉ: Tổ 9, ấp Cầu Đôi, Lai Hưng, Bến Cát, Bình Dương
- Điện thoại: 0973770821 - Fax:
- email: vuthuonghieu@gmail.com
 

Top