Cây giống ăn quả

#1
CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP CÁC LOẠI GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ,CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO.VÓI MÔ HÌNH LIÊN KẾT VỚI CÁC HỘ NÔNG DÂN ,CUNG CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ THU MUA SẢN PHẨM

SAU ĐÂY LÀ BẢNG SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TỪNG LOẠI CÂY

CTY TNHH T&K
Đ/C TRẠI MÀU- NHÂN NGHĨA
LÝ NHÂN - HÀ NAM
MST 0700318535
TK 482.1000.0333.620 NH ĐT&PT HÀ NAM
ĐT 0985277344

BẢNG KÊ DANH SÁCH GIỐNG CÂY TRỒNG
VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ

[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD]STT
[/TD]
[TD]TÊN GIỐNG CÂY
[/TD]
[TD]MẬT ĐỘ TRỒNG
[/TD]
[TD]SỐ LƯỢNG CÂY/SÀO
[/TD]
[TD]SỐ LƯỢNG QUẢ/SÀO
[/TD]
[TD]GIÁ THÀNH
[/TD]
[TD]TỒNG THU
(TRIỆU)
[/TD]
[TD]GHI CHÚ
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1
[/TD]
[TD]BƯỞI DA XANH
[/TD]
[TD]4*4
[/TD]
[TD]22
[/TD]
[TD]800
[/TD]
[TD]50.000
[/TD]
[TD]40 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2
[/TD]
[TD]BƯỞI DIỄN
[/TD]
[TD]4*4
[/TD]
[TD]22
[/TD]
[TD]800
[/TD]
[TD]20.000
[/TD]
[TD]16 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3
[/TD]
[TD]NHÃN MỚI
[/TD]
[TD]5*5
[/TD]
[TD]14
[/TD]
[TD]800
[/TD]
[TD]35.000
[/TD]
[TD]27 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4
[/TD]
[TD]NHÃN MIỀN
[/TD]
[TD]5*5
[/TD]
[TD]14
[/TD]
[TD]800
[/TD]
[TD]18.000
[/TD]
[TD]14 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5
[/TD]
[TD]NHÃN HÀ TÂY
[/TD]
[TD]5*5
[/TD]
[TD]14
[/TD]
[TD]600
[/TD]
[TD]30.000
[/TD]
[TD]14 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6
[/TD]
[TD]ỔI ĐÀI LOAN
[/TD]
[TD]4*4
[/TD]
[TD]22
[/TD]
[TD]1000
[/TD]
[TD]15.000
[/TD]
[TD]15 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7
[/TD]
[TD]MÍT THÁI LAN
[/TD]
[TD]3*3
[/TD]
[TD]40
[/TD]
[TD]1200
[/TD]
[TD]20.000
[/TD]
[TD]24 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8
[/TD]
[TD]MÍT KHÔNG HẠT
[/TD]
[TD]3*3
[/TD]
[TD]40
[/TD]
[TD]1200
[/TD]
[TD]30 000
[/TD]
[TD]36 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9
[/TD]
[TD]CAM V2
[/TD]
[TD]2*2
[/TD]
[TD]90
[/TD]
[TD]900
[/TD]
[TD]50.000
[/TD]
[TD]45 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10
[/TD]
[TD]CAM CANH
[/TD]
[TD]2*2
[/TD]
[TD]90
[/TD]
[TD]900
[/TD]
[TD]35.000
[/TD]
[TD]31 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11
[/TD]
[TD]TÁO ĐÀI LOAN
TÁO LÊ THÁI LAN
[/TD]
[TD]3*3
[/TD]
[TD]40
[/TD]
[TD]800
[/TD]
[TD]20 000
[/TD]
[TD]16 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12
[/TD]
[TD]CHANH TỨ QUÝ
[/TD]
[TD]2*2
[/TD]
[TD]90
[/TD]
[TD]900
[/TD]
[TD]20.000
[/TD]
[TD]18 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13
[/TD]
[TD]HỒNG XIÊM MỸ
[/TD]
[TD]5*5
[/TD]
[TD]14
[/TD]
[TD]1400
[/TD]
[TD]20.000
[/TD]
[TD]28 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]14
[/TD]
[TD]THANH LONG ĐỎ
[/TD]
[TD]2*2
[/TD]
[TD]90
[/TD]
[TD]1500
[/TD]
[TD]30.000
[/TD]
[TD]45 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]15
[/TD]
[TD]CHANH KO HẠT
[/TD]
[TD]2*2
[/TD]
[TD]90
[/TD]
[TD]1500
[/TD]
[TD]20.000
[/TD]
[TD]30 TR
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]