CẦY HƯƠNG,DON GIỐNG

  • Thread starter vinhcuu
  • Ngày gửi
V

vinhcuu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vinhcuu
- Địa chỉ: quảng bình
- Tel, Fax: ::: FaX 0979205240
- email: tranvinhcuu81@gmail.com
================================

<p><font size="2">chuy&ecirc;n cung cấp giống c&aacute;c loại:cầy hương,don,nh&iacute;m,g&agrave; &aacute;c..l&agrave;m giấy tờ x&aacute;c định nguồn gốc cho một số loại th&uacute; nu&ocirc;i qu&yacute; hiếm.ở xa,ch&uacute;ng t&ocirc;i giao h&agrave;ng tận nh&agrave;.gi&aacute; cả phải chăng,b&agrave; con ai c&oacute; nhu cầu xin gọi:0979205240[anh vĩnh cửu]b&agrave; con sẽ h&agrave;i l&ograve;ng.</font></p>
 

Đối tác


Top