CẦY HƯƠNG GIỐNG & GIÂY TỜ HỢP PHÁP

  • Thread starter Hai cay
  • Ngày gửi
H

Hai cay

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trung hai
- Địa chỉ: Thi trấn DÙNG Thanh Chương Nghệ An
- Tel, Fax: ::: FaX 0988032226 & 0914389990
- email: hai12345@yahoo.com.vn
================================

<font color="#ff0033" size="5">Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; CẦY HƯƠNG GIỐNG suất b&aacute;n vậy ai c&oacute; sở th&iacute;ch nu&ocirc;i h&atilde;y li&ecirc;n hệ số ĐT: 0988032226 &amp; 0914389990</font>
 

Quảng cáo

Top