CẦY HƯƠNG GIỐNG HÀ NAM

  • Thread starter Tronghuong
  • Ngày gửi
T

Tronghuong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CONG TY TNHH T&K
- Địa chỉ: Trại nghiên cứu ứng dụng thực nghiệm giống cây trồng TỈNH HÀ NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX 0985277344
- email: cayhuonggiong0985277344@yahoo.com.vn
================================

&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp cầy hương thuần chủng <br />
 

Top