Cây kim phát tài ra hoa, Lộc phát đầy nhà, rất thích hợp cho những nhà kinh doanh.

  • Thread starter lE KHAI VAN
  • Ngày gửi