Cây lộc vừng trăm tuổi thế Tam Sơn - Thiên - Địa - Nhân

#1
Bán cây lộc vừng cổ thụ thế Tam Sơn: Thiên - Địa - Nhân.
Ba Nhánh từ 1 góc cây đường kính 65 cm.
Ba nhánh từ 1 gốc. Nhánh Thiên có đường kính 32 cm; Nhánh địa có đường kính 26 cm; Nhánh Nhân có đường kính 11 cm.
Cây lộc vừng này ở Vinh - Nghệ An.
Bác nào quan tâm xin liên hệ: Nguyễn Trí Hiển. SDT: 0912268046. Email: nguyentrihien@gmail.com 

#2
Up, cây cảnh độc, dáng đẹp! Mời anh em tham gia. ....

Up, cây cảnh độc, dáng đẹp! Mời anh em tham gia. ....

Bán cây lộc vừng cổ thụ thế Tam Sơn: Thiên - Địa - Nhân.
Ba Nhánh từ 1 góc cây đường kính 65 cm.
Ba nhánh từ 1 gốc. Nhánh Thiên có đường kính 32 cm; Nhánh địa có đường kính 26 cm; Nhánh Nhân có đường kính 11 cm.
Cây lộc vừng này ở Vinh - Nghệ An.
Bác nào quan tâm xin liên hệ: Nguyễn Trí Hiển. SDT: 0912268046. Email: nguyentrihien@gmail.com