Cây Mai Thế Long Giáng 45 năm tuổi

  • Thread starter KIEUPHUOCLE
  • Ngày gửi
K

KIEUPHUOCLE

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: KIỀU PHƯỚC LỄ
- Địa chỉ: Sa Déc, Đồng Tháp
- Tel, Fax: ::0909331396: FaX
- email: kieuphuocle@yahoo.com
================================

<font size="3"><strong>C&acirc;y n&agrave;y c&oacute; t&aacute;n tr&ograve;n rất đẹp, c&acirc;y c&oacute; tuổi đời 45 năm, chiều cao 3,5m t&agrave;n phong rộng 2m, gốc nở xoắn đế rất đẹp ho&agrave;nh gốc 55cm, h&igrave;nh thế long gi&aacute;ng, c&acirc;y vừa c&oacute; thế BONASAI vừa kiểng cổ, đặc biệt l&agrave; giống MAI HƯƠNG rất thơm, hoa to tr&ograve;n rất đẹp nở rất l&acirc;u t&agrave;n khoảng 1 th&aacute;ng, c&acirc;y nở hoa Ong hợp lại rất nhiều để lấy mật, gi&aacute; : 15.000.000 đồng<img src="http://s1192.photobucket.com/albums/aa333/kieuphuocle/?action=view&amp;current=IMG_0818-1.jpg" border="0" /><img width="109" height="30" style="width: 94px; height: 57px" src="http://s1192.photobucket.com/albums/aa333/kieuphuocle/?action=view&amp;current=IMG_0818-1.jpg&amp;t=1288709126359" border="0" /></strong></font>
 

Top