Cây mai vàng

  • Thread starter NguyenPhatLoi
  • Ngày gửi
ảnh mai vàng 5 cánh


ảnh mai ghép

 Last edited:
NguyenPhatLoi

NguyenPhatLoi

Nhanong.Com
àh, thiệt ra các giống mai mà ALợi đề cập chủ yếu để đưa dẫn chứng cho sự phong phú của các loại mai ở VN thôi, thực tế ALợi cũng chưa tiếp xúc hết với các loại mai đó nữa.
chủ yếu chỉ là 3 loại mai kể trên thôi :)
 

Quảng cáoTop