Cây mít nghệ

  • Thread starter Nguyá»…n Quốc Việt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Quốc Việt

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quốc Việt
- Địa chỉ: QQL1A, xã Nhị Quý -h.Cây Lậy -t.Tiền Giang
- Tel, Fax: ::: FaX ,..Đt: 0985.933966
- email: quocviet.telecom2gmail.com
================================

<font face="Times New Roman"><span style="font-size: 15pt; color: red">1 &ndash; giống M&Iacute;T NGHỆ HẠT L&Eacute;P về đặc điểm ch&iacute;nh của giống m&iacute;t n&agrave;y l&agrave;: cơm v&agrave;ng, kh&ocirc; r&aacute;o, gi&ograve;n ngọt v&agrave; điều đặc biệt hơn nữa cơm m&iacute;t rất dầy v&igrave; hạt bị l&eacute;p ho&agrave;n to&agrave;n, hoặc nếu c&oacute; th&igrave; chỉ bằng hạt ti&ecirc;u xanh. Trồng khoảng 18 th&aacute;ng c&acirc;y c&oacute; thể cho tr&aacute;i b&oacute;i, H&igrave;nh dạng tr&aacute;i m&iacute;t tr&ograve;n cuốn rất ngắn c&oacute; gai rất nhọn, nhọn như gai Sầu Ri&ecirc;ng, trọng lượng b&igrave;nh qu&acirc;n từ 8-12kg/tr&aacute;i. Đ&acirc;y l&agrave; giống m&iacute;t mới lạ vừa được trưng b&agrave;y &amp; triển l&atilde;m tại khu du lịch Suối Ti&ecirc;n. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu về giống M&iacute;t Nghệ Hạt L&eacute;p n&ecirc;u tr&ecirc;n xin li&ecirc;n hệ: Cơ Sở Sản Xuất giống c&acirc;y trồng Quốc Việt * </span></font><span style="font-size: 15pt; color: red"><font face="Times New Roman">Địa Chỉ: QL1A x&atilde; Nhị Qu&yacute;- H. Cai Lậy- T. Tiền Giang hoặc Điện thoại: 0985.933.966.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 15pt; color: blue"><font face="Times New Roman">2 -giống M&Iacute;T NGHỆ TỨ QU&Yacute; về đặc điểm ch&iacute;nh của giống m&iacute;t n&agrave;y l&agrave;: cơm v&agrave;ng nghệ, kh&ocirc; r&aacute;o, gi&ograve;n. Th&iacute;ch hợp ăn tươi hay sấy kh&ocirc;. M&iacute;t nghệ tứ qu&yacute; ra hoa quanh năm m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải xử l&yacute; thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch ra hoa. Giống m&iacute;t nghệ tứ qu&yacute; n&agrave;y đ&atilde; 10 năm liền đạt giải thưởng &ldquo;ng&agrave;y hội c&acirc;y- tr&aacute;i ngon - an to&agrave;n v&agrave; sản phẩm n&ocirc;ng nghệp&rdquo; từ năm 2000 cho đến năm2010 do Viện Nghi&ecirc;n Cứu C&acirc;y Ăn Quả Miền Nam c&ocirc;ng nhận .<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 15pt; color: blue"><font face="Times New Roman">Đến với Cơ Sở Sản Xuất Giống C&acirc;y Trồng Quốc Việt qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được sở hữu c&aacute;c giống c&acirc;y trồng mới lạ, đảm bảo chất lượng c&acirc;y xanh tốt, kh&ocirc;ng nhiễm bệnh th&iacute;ch nghi với nhiều v&ugrave;ng đất. Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Cơ Sở SX &amp; KD Giống C&acirc;y Trồng QUỐC VIỆT<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 15pt; color: blue"><font face="Times New Roman">ĐC: QL1A, X&atilde; Nhị Qu&yacute; -H. Cai Lậy &ndash; T. Tiền Giang<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 15pt; color: blue; font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">ĐT: 0985.933.966 - 0944.136.345</span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top