Cây mủ trôm

  • Thread starter xuan sang
  • Ngày gửi
Em cần mua 1 cây mủ trôm cao 4m trở lên ,bán kính gốc khoản 35cm,thân thẳng ,độ dài của thân thẳng từ 2m trở lên .Để tương xứng với 1 cây mình có ,nếu ai có bán xin cho giá ,hoặc gọi số dt 0917976309
 


Anh cho giá đi ,em chỉ mua 1 cây thôi tương xứng với cây của em ,để làm cổng mà anh
 


Back
Top