Cây sanh kỳ quái thiên nhiên tạo.

  • Thread starter Moc
  • Ngày gửi
Cây Sanh già, dáng kỳ quái thiên nhiên tạo, 50 tuổi, cao 1.8m, 4 mặt đều đẹp. Cây sanh khi được hoàn thiện sẽ là Cây Sanh độc nhất vô nhị.
Liên hệ: Duy (Sơn Tây , Hà Nội) 0913322596

 


Hehe, vì không có hình mới kỳ & quái, có hình rồi thấy sẽ hết quái mần sao?
 


Back
Top