Cây sanh quái nhất Thanh Hóa

  • Thread starter Hoan Sanh
  • Ngày gửi
H

Hoan Sanh

Guest
#1
<p>&nbsp;Xin ch&agrave;o,</p><p>Minh c&oacute; c&acirc;y cảnh rất qu&aacute;i v&agrave; đẹp xin gửi tới c&aacute;c bạn xem v&agrave; binh luận. <br /></p><p>http://direct2.anhso.net/original/14/142430/238201113036966.JPG</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: </p><p>Mr Ho&agrave;n </p><p>SĐT; 0986 215 737 hoạc 0373 837 259 <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hùng
- Địa chỉ: Nông Cống - Thanh Hóa
- Điện thoại: 0988394385 - Fax:
- email: nguyenhunghd2_k49@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx