CÂY SƯA 1 TỶ

  • Thread starter Lăng Anh Kế
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lăng Anh Kế

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lăng Anh Kế
- Địa chỉ: Khu 3 Làng Chanh xã Tam Quan - Tam Đảo - Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0984 635 735 ::: FaX
- email: langanhgroup@yahoo.com
================================

<p><font size="3">Ng&agrave;y xưa khi t&ocirc;i đang học lớp 7,8 g&igrave; đ&oacute;(khoảng 12 năm)&nbsp;&ocirc;ng gi&agrave; t&ocirc;i xin từ&nbsp;đ&acirc;u về&nbsp;mấy c&acirc;y Sưa&nbsp;trồng&nbsp;ở vườn nh&agrave;(to&agrave;n trồng ra bờ r&agrave;o thui,v&igrave;&nbsp;chỗ&nbsp;đất tốt&nbsp;để trồng những c&acirc;y&nbsp;ăn ngay) bẵng&nbsp;đi thời gian b&acirc;y giờ c&acirc;y cũng&nbsp;đ&atilde; bằng c&aacute;i&nbsp;T&ocirc;&nbsp;to&nbsp;r&ugrave;i ng&agrave;y n&agrave;o cũng c&oacute; kh&aacute;ch v&agrave;o hỏi mua gỗ c&acirc;y lớn th&igrave; họ trả 1 tỷ, những c&acirc;y nhỏ hơn th&igrave; họ trả v&agrave;i trăm triệu. T&ocirc;i thấy c&acirc;y n&agrave;y qu&yacute; qu&aacute; n&ecirc;n&nbsp;lấy quả của n&oacute;&nbsp;để&nbsp;ươm số lượng h&agrave;ng chục vạn.Ai c&oacute; nhu cầu&nbsp;mua giống th&igrave; về nha t&ocirc;i hoặc&nbsp;điện cho t&ocirc;i theo số n&agrave;y nh&eacute;: 0984 635 735</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top