Cây sung già.

  • Thread starter bocucay1502
  • Ngày gửi
B

bocucay1502

Lữ khách
#1
Cây sung này của em ko biết làm thế nào. Nguyên bản khi em lấy về mà chưa biết cách tạo tán. các bác xem hộ em với.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.upnhanh.sieuthinhanh.com%2Fimage.php%2Fupnhanh.jpg%3Fimage%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.upnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fthumbnails%2FsieuthiNHANH2010121334650y2nkzdfkod235504.jpeg%26width%3D100%26cropratio%3D1%3A1&hash=fc4204e084fcb285991c31eb197c4d5a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.upnhanh.sieuthinhanh.com%2Fimage.php%2Fupnhanh.jpg%3Fimage%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.upnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fthumbnails%2FsieuthiNHANH2010121334650yjqxnteynm234944.jpeg%26width%3D100%26cropratio%3D1%3A1&hash=f07b4937daaf90f35060c9d5e7297b56
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.upnhanh.sieuthinhanh.com%2Fimage.php%2Fupnhanh.jpg%3Fimage%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.upnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fthumbnails%2FsieuthiNHANH2010121334650ywm4mjawzm245445.jpeg%26width%3D100%26cropratio%3D1%3A1&hash=7b52226e87eb6200e9f09ca02265f56f
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.upnhanh.sieuthinhanh.com%2Fimage.php%2Fupnhanh.jpg%3Fimage%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.upnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fthumbnails%2FsieuthiNHANH2010121334650nza3m2flzg249037.jpeg%26width%3D100%26cropratio%3D1%3A1&hash=10504f85a55b5b4a65571d8253888d23
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.upnhanh.sieuthinhanh.com%2Fimage.php%2Fupnhanh.jpg%3Fimage%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.upnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fthumbnails%2FsieuthiNHANH2010121334650ywjhyzi2yj219724.jpeg%26width%3D100%26cropratio%3D1%3A1&hash=0aa6b119ea35d3d4055c53e4b53f158d
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.upnhanh.sieuthinhanh.com%2Fimage.php%2Fupnhanh.jpg%3Fimage%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.upnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fthumbnails%2FsieuthiNHANH2010121334650yweyogzlyt187499.jpeg%26width%3D100%26cropratio%3D1%3A1&hash=e04f521366ef412b60f72c24cb323a56

:5^:
 

dangtrungkien

dangtrungkien

Nhanong.Com
#2
Bạn chụp ảnh không hết thân, chỉ nhìn được một mặt làm sao tư vấn được. Cố gắng chăm sóc để cây sinh trưởng tốt rồi hãy tính phân chi cành sau bạn à.
 

Đối tácTop