Cây sung già.

#1
Cây sung này của em ko biết làm thế nào. Nguyên bản khi em lấy về mà chưa biết cách tạo tán. các bác xem hộ em với.


:5^:
 

#2
Bạn chụp ảnh không hết thân, chỉ nhìn được một mặt làm sao tư vấn được. Cố gắng chăm sóc để cây sinh trưởng tốt rồi hãy tính phân chi cành sau bạn à.
 
Top