Cây Tam Tông Huyết (Có nghe nói, chưa bao giờ được thấy)(Anh Huynh giúp với)

Minh có nghe nói về y Tam Tông Huyết rất nhiều (Có nghe nói, chưa bao giờ được thấy), có lẻ mọi người đã biết? Xin chia sẽ với Minh và mọi người nhé. Thanks.
 
Back
Top