Bán cây táo thái lan

  • Thread starter cây giống việt nam
  • Ngày gửi
cây giống việt nam

cây giống việt nam

Lữ khách
#1
Táo là cây ăn quả lâu đời, thích hợp với điều kiện nhiệt đới nước ta, dễ trồng, sinh trưởng phát triển nhanh, sau trồng 1 năm bắt đầu cho thu quả
Là cây dễ trồng, thích hợp cho mọi loại đất. Năng suất cao và ổn định, không có sâu bệnh nguy hiểm. Nếu đốn sớm sang năm sẽ cho quả sớm.

Thời vụ trồng chủ yếu là vụ xuân tháng 2-4 , nếu cây giống ghép sớm có thể trồng từ tháng 11. Sang xuân gặp thời tiết thuận lợi cây sinh trưởng nhanh. Cuối năm cây sẽ cho nhiều quả. Khoảng cách trồng thông thường từ 3 – 4 m một cây.

Hiện tại bên mình cung cấp giống táo thái lan chất lượng cao

Chi tiết liên hệ: BAN KINH TẾ TRANG TRẠI VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN, 167 NGUYỄN NGỌC NẠI THANH XUÂN HÀ NỘI

HIỀN:01684126525
Agriviet.Com-i_t%25C3%25A1o_15_2.jpg

Agriviet.Com-idj1418351581.jpg
 

Đối tác


Top