Cây thần kỳ

  • Thread starter thaidungcailan
  • Ngày gửi
T

thaidungcailan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 38/3 Đường Đình Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP Hồ Chí Minh (Gần nhà thờ Fanxico)
- Tel, Fax: 0908 872 741
- email:
================================

<font size="5"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong>Đ&acirc;y l&agrave; một c&acirc;y trồng vừa l&agrave;m thuốc vừa l&agrave;m kiểng c&oacute; gi&aacute; trị rất cao. C&acirc;y trồng chậm lớn, nhưng dễ chăm s&oacute;c, &iacute;t bị s&acirc;u bệnh. C&acirc;y c&oacute; l&aacute; xanh b&oacute;ng v&agrave; tr&aacute;i ch&iacute;n đỏ rất đẹp. Trồng được trong chậu v&agrave; cho tr&aacute;i quanh năm, chỉ nghỉ từ th&aacute;ng 4 đến th&aacute;ng 6. Một th&aacute;ng b&oacute;n ph&acirc;n một lần.<br /></font><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bạn đ&atilde; ăn thử tr&aacute;i Thần kỳ chưa? Tr&aacute;i d&ugrave;ng cho những bệnh nh&acirc;n tiểu đường th&egrave;m đường hoặc những người muốn giảm c&acirc;n. Tr&aacute;i thần kỳ khi ăn bạn đừng nuốt vội m&agrave; h&atilde;y ăn lu&ocirc;n vỏ v&agrave; chắp chắp một l&aacute;t, xong bạn thử ăn một miếng chanh hay một miếng xo&agrave;i, bưởi, cam chua sẽ ngọt kh&ocirc;n xiết.<br /></font><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngo&agrave;i ra Tr&aacute;i c&acirc;y Thần kỳ c&ograve;n c&acirc;n bằng đường huyết trong m&aacute;u, v&agrave; những người cao huyết &aacute;p, c&ograve;n một diều nữa l&agrave; muỗi cắn hay bị mẩn ngứa h&atilde;y lấy tr&aacute;i c&acirc;y Thần k&yacute; ch&iacute;n ch&agrave; l&ecirc;n chỗ ngứa th&igrave; sẽ hết ngứa v&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n sưng nữa. N&oacute;ng nhiệt nổi đẹn, vi&ecirc;m họng ngậm tr&aacute;i Thần kỳ cũng bớt. L&aacute; Thần kỳ nấu nước uống cũng rất tốt, trị nhức mỏi v&agrave; bệnh trỉ.<br /></font>
 

Quảng cáo

Top