Cây thuốc lá!

Tuy người người, nhà nhà lên tiếng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nhưng về một khía cạnh khác việc canh tác thuốc lá đang làm cho nhiều nhà dân khá lên thậm chí giàu có nhờ canh tác chúng.
Và gần đây việc nghiên cứu ứng dụng thuốc lá với dự báo khoảng 5 năm tới đây là nguồn cung cấp năng lượng sinh học dồi dào. Bên cạnh việc nghiên cứu cũng đã chỉ ra 1 loại thuốc lá biến đổi gen có chứa gen kháng HIV:
Cây thuốc lá biến đổi gen có dược phẩm chống HIVffice:eek:ffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
P><P><I><FONT face=
Các nhà khoa học của Anh Quốc và Hoa Kỳ đã phát triển thành công giống cây thuốc lá biến đổi gen tích lũy nhiều chất griffithsin (GRFT), một protein rất hiệu quả chống lại virus gây mất tính miễn dịch cho người (HIV) ở mức độ picomolar. Griffithsin, lần đầu tiên được phân lập từ tảo đỏ Griffithsia, có thể chặn đứng sự lan truyền của HIV từ tế bào này sang tế bào khác bằng cách gắn vào vỏ bọc virus, đó là hợp chất glycoproteins. Các nhà khoa học này đã có thể thu thập được 60 grams chất griffithsin từ cây thuốc lá hoang dại Nicotana benthamiana trong nhà kính, với diện tích thí nghiệm 460 mét vuông. <o:p></o:p>

Họ ước tính số lượng GRFT này có thể cho ra khoảng một triệu liều thuốc tiêu diệt HIV. Những loại thuốc khác có tính chất “antiretroviral” như vậy rất đắt tiền để sản xuất theo qui mô lớn. Nhưng chất griffithsin có nguồn gốc từ cây thuốc lá đã được tìm thấy tỏ ra rất hiệu quả chống với HIV strains A, B, C. Strains A và C biểu thị mạnh ở châu Phi vùng cận Sahara và ở lục địa Ấn Độ, tại đó, các loại dược phẩm có tính chất “microbicides” có nhu cầu vô cùng cấp bách. GFRT còn biểu hiện một tiện ích khác so với các microbicides là không kích thích sự phát triển tế bào lymphocyte. Xem tạp chí PNAS hoặc trang web của tạp chí Nature hình thức highlights.).

Vi vậy levuong xin mạn phép gửi đến diễn đàn vài hình ảnh về quy trình canh tác thuốc lá vàng.
Levuong chỉ hy vọng qua đây Các bạn sẽ biết và hiểu thêm về 1 loại cây trồng:
Cây con 7 ngày sau gieo
DSC01881.jpg

Cây con ngoài luống ươm chuẩn bị nhổ cấy khay (20 ngày sau gieo hạt)
DSC01911.jpg

Cây con sau khi cấy khay
DSC01903.jpg

Cây con trong khay (20 ngày sau cấy)
DSC01947.jpg

Cây con đủ tiêu chuẩn (20 - 22 ngày sau khi cấy vào khay)
DSC01974.jpg

Chuẩn bị đất trồng
DSC01959.jpg

Ruộng thuốc 7 ngày sau trồng
DSC02074.jpg

Ruộng thuốc 15 ngày sau trồng
DSC02148.jpg

Ruộng thuốc 30 ngày sau trồng
DSC02307.jpg

Ruộng thuốc 43 ngày sau trồng
DSC02197.jpg

Công tác bẻ ngọn, đánh chồi khi cây ra hoa (thường 55 - 60 ngày sau trồng)
DSC02209.jpg


Những lá bên dưới đã chín và được thu hoạch (mỗi lần thu hoạch chỉ thu 2-3 lá chín vàng bên dưới)
DSC02445.jpg

Lá thuốc đang được ghim vào ghim
DSC02597.jpg

Lá thuốc đã được ghim và đang chờ đưa vào lò sấy
DSC02526.jpg

Lá thuốc được đưa vào lò để chuẩn bị sấy
DSC02610.jpg

Lá thuốc sau khi sấy khô (thường mất khoảng 120-140giờ)
DSC02593.jpg
 


Tuy người người, nhà nhà lên tiếng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nhưng về một khía cạnh khác việc canh tác thuốc lá đang làm cho nhiều nhà dân khá lên thậm chí giàu có nhờ canh tác chúng.
Và gần đây việc nghiên cứu ứng dụng thuốc lá với dự báo khoảng 5 năm tới đây là nguồn cung cấp năng lượng sinh học dồi dào. Bên cạnh việc nghiên cứu cũng đã chỉ ra 1 loại thuốc lá biến đổi gen có chứa gen kháng HIV:
Cây thuốc lá biến đổi gen có dược phẩm chống HIVffice:eek:ffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
P><P><I><FONT face=
Các nhà khoa học của Anh Quốc và Hoa Kỳ đã phát triển thành công giống cây thuốc lá biến đổi gen tích lũy nhiều chất griffithsin (GRFT), một protein rất hiệu quả chống lại virus gây mất tính miễn dịch cho người (HIV) ở mức độ picomolar. Griffithsin, lần đầu tiên được phân lập từ tảo đỏ Griffithsia, có thể chặn đứng sự lan truyền của HIV từ tế bào này sang tế bào khác bằng cách gắn vào vỏ bọc virus, đó là hợp chất glycoproteins. Các nhà khoa học này đã có thể thu thập được 60 grams chất griffithsin từ cây thuốc lá hoang dại Nicotana benthamiana trong nhà kính, với diện tích thí nghiệm 460 mét vuông. <o:p></o:p>

Họ ước tính số lượng GRFT này có thể cho ra khoảng một triệu liều thuốc tiêu diệt HIV. Những loại thuốc khác có tính chất “antiretroviral” như vậy rất đắt tiền để sản xuất theo qui mô lớn. Nhưng chất griffithsin có nguồn gốc từ cây thuốc lá đã được tìm thấy tỏ ra rất hiệu quả chống với HIV strains A, B, C. Strains A và C biểu thị mạnh ở châu Phi vùng cận Sahara và ở lục địa Ấn Độ, tại đó, các loại dược phẩm có tính chất “microbicides” có nhu cầu vô cùng cấp bách. GFRT còn biểu hiện một tiện ích khác so với các microbicides là không kích thích sự phát triển tế bào lymphocyte. Xem tạp chí PNAS hoặc trang web của tạp chí Nature hình thức highlights.).

Vi vậy levuong xin mạn phép gửi đến diễn đàn vài hình ảnh về quy trình canh tác thuốc lá vàng.
Levuong chỉ hy vọng qua đây Các bạn sẽ biết và hiểu thêm về 1 loại cây trồng:
Cây con 7 ngày sau gieo
DSC01881.jpg

Cây con ngoài luống ươm chuẩn bị nhổ cấy khay (20 ngày sau gieo hạt)
DSC01911.jpg

Cây con sau khi cấy khay
DSC01903.jpg

Cây con trong khay (20 ngày sau cấy)
DSC01947.jpg

Cây con đủ tiêu chuẩn (20 - 22 ngày sau khi cấy vào khay)
DSC01974.jpg

Chuẩn bị đất trồng
DSC01959.jpg

Ruộng thuốc 7 ngày sau trồng
DSC02074.jpg

Ruộng thuốc 15 ngày sau trồng
DSC02148.jpg

Ruộng thuốc 30 ngày sau trồng
DSC02307.jpg

Ruộng thuốc 43 ngày sau trồng
DSC02197.jpg

Công tác bẻ ngọn, đánh chồi khi cây ra hoa (thường 55 - 60 ngày sau trồng)
DSC02209.jpg


Những lá bên dưới đã chín và được thu hoạch (mỗi lần thu hoạch chỉ thu 2-3 lá chín vàng bên dưới)
DSC02445.jpg

Lá thuốc đang được ghim vào ghim
DSC02597.jpg

Lá thuốc đã được ghim và đang chờ đưa vào lò sấy
DSC02526.jpg

Lá thuốc được đưa vào lò để chuẩn bị sấy
DSC02610.jpg

Lá thuốc sau khi sấy khô (thường mất khoảng 120-140giờ)
DSC02593.jpg
Bạn có trồng cây thuốc lá không? Mình ko biết hiện tại có bao nhiêu giống cây thuốc lá ở Vn .
 


Back
Top