Cây Thủy Sinh

  • Thread starter boydeptraitimgirldethuong
  • Ngày gửi
:eek: Tôi muốn hỏi những loài rong, ngâm mình hoàng toàn trong nước có hô hấp không , nó hô hấp bằng cách nào, có sử dụng CO2 khi quan hợp không;). Bạn nào cho mình biết với.:huh:
 


:eek: Tôi muốn hỏi những loài rong, ngâm mình hoàng toàn trong nước có hô hấp không , nó hô hấp bằng cách nào, có sử dụng CO2 khi quan hợp không;). Bạn nào cho mình biết với.:huh:
những loài rong ngâm mình trong nước như; rong đuôi chồn, rong xanh, rong đuôi chó.v.v....theo tôi nghĩ là có, nếu không quang hợp thì sao mà nó sống được.
 
Rong sống trong nước

Bạn ơi rong sống được trong nước là nhờ mực nước thấp,nước trong veo,ánh sáng mặt trời mới có thể xuyên qua được lớp nước,lúc đó cây rong sẽ xảy ra quá trình hô hấp bình thường như các cây ở trên cạn.Nếu nước đục có nhiều phù sa thì cây rong sẽ nhanh chóng chết vì lớp phù sa sẽ bám đầy mặt lá cây rong không thể quang hợp được.chúc bạn vui !
 


Back
Top