Trả lời vào chủ đề

Chủ quyền về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là không thể chối cải. Hãy điền tên một trong hai quần đảo.
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx