cây xanh đây, xin mời xem qua

  • Thread starter ntcvn
  • Ngày gửi
N

ntcvn

Guest
#1
Xin chào!

Tôi ở Khánh Hòa, hiện có cây xanh lớn đính kèm hình.

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC8.upanh.com%2F26.1011.34240917.QU00%2Fdsc03511.jpg&hash=ba3000b235fea317a58f206d3ec65ded

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC5.upanh.com%2F26.1011.34240924.Jl0%2Fdsc03503.jpg&hash=41eb1772d935779c0f8105f999f5a949

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC1.upanh.com%2F26.1011.34240930.5Bl0%2Fdsc03504.jpg&hash=593f04b8948a1e951db7f4c40991ceac

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC5.upanh.com%2F26.1011.34240934.hHK0%2Fdsc03505.jpg&hash=bd7c602b6167e88b3d8196a031917657

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC9.upanh.com%2F26.1011.34240948.fja0%2Fdsc03506.jpg&hash=01bdafaf92943e1b3ed9e10f470e2a28

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC4.upanh.com%2F26.1011.34240963.Knp0%2Fdsc03507.jpg&hash=789cb7a070bda6b31d75d5993c636b98

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC0.upanh.com%2F26.1011.34240969.Xed0%2Fdsc03508.jpg&hash=eb1927e9e741e3c3e03523b7bb35f8cb

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC8.upanh.com%2F26.1011.34240977.5Bl0%2Fdsc03509.jpg&hash=ec48dfe2e74d332e42c7e6da8cfd9764

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC0.upanh.com%2F26.1011.34240979.wxq0%2Fdsc03510.jpg&hash=e70a8d795c1f1ffcee5eec7506d8d86dXin mời anh/chị xem qua nếu được thì vui lòng liên hệ lại SĐT:01208050113 (chú Thọ )
Chúng tôi có số lượng cây xanh tương đối nhiều.
Cảm ơn!
 

Đối tácTop