Chăm sóc Cây măng cụt

  • Thread starter Trieunongdan 6850
  • Ngày gửi
Chào ACE trên diễn đàn,

Hiện tại đang quy hoạch ao nuôi cá sấu nhưng bị vuớng mấy cây măng cụt 6 năm tuổi đã cho trái được 2 năm, nếu chặt bỏ đi thì uổng quá mà bứng đi trồng vị trí khác thì kg có kinh nghiệm gì về nó, em đã tìm hiểu mà kg thấy tài liệu nào hướng dẫn. Kính mong ACE có kinh nghiệm hướng dẫn giúp em xin chân thành cảm ơn.
 dovanlo

dovanlo

Thành viên rất tích cực
Măng cụt lớn rất khó bứng bạn ạ, chỉ những cây nằm ở vị trí đất hơi ẩm và cấu tạo đất chặt bứng giử được bầu thì khi bứng tỷ lệ sống mới cao. Chắc phải đành mai rủi thôi nếu bắt buột phải dời
 

Quảng cáoTop