chăm sóc vườn vải

  • Thread starter ongnhieu
  • Ngày gửi
gia đình tôi có vườn vải hơn 2ha . những năm trươc khu vươn không đem lại lơi nhuân về kinh tế vi không có người chăm sóc , nay tôi muôn về làm vườn để có đước hiệu quả kinh tế cao tôi rất mong quý vị và các bạn chỉ giụp toi một số kinh nghiệm làm vườn < đặc biệt là kinh nghiệm để có được vườn vải có hiệu quả cao > toi xin cảm ơn
 Quảng cáoTop