chào bán chả cá thác lác 100%

  • Thread starter cÆ¡ sở sx chả cá thác lác 100%
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

cơ sở sx chả cá thác lác 100%

Guest
#1
<p><strong><span style="font-family: Verdana">Cơ Sở SX Chả c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c </span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">đc: 693 An Dương Vương, P.BTĐ, Q. B&igrave;nh T&acirc;n, TPHCM</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">đt: 08 66 72 59 38&nbsp; Fax: 66 72 59 38</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">&nbsp;N1: Chả c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c tươi 100% nguy&ecirc;n chất 1kg/PE &eacute;p miệng</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">ĐƠN GI&Aacute;:&nbsp; 280.000đ/kg</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">&nbsp;N2: Chả c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c tươi 100% nguy&ecirc;n chất chi&ecirc;n sẳn 250g/th&ugrave;ng/25kg, đ&ocirc;ng lạnh</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">ĐƠN GI&Aacute;:&nbsp; 295.000đ/kg</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">&nbsp;N3: Chả c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c tươi 50%- &nbsp;50% gia vị 5kg/PE</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">ĐƠN GI&Aacute;:&nbsp; 50.000đ/kg</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">&nbsp;N5: Chả c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c chi&ecirc;n sẳn 50%- &nbsp;50% gia vị 250g/ miếng/ th&ugrave;ng 25kg, đ&ocirc;ng lạnh</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">ĐƠN GI&Aacute;:&nbsp; 65.000đ/kg</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">&nbsp;N6: Chả c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c tươi nhồi&nbsp;ốc&nbsp;50%- &nbsp;50% gia vị 5kg/PE</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">ĐƠN GI&Aacute;:&nbsp; 90.000đ/kg</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">&nbsp;N7: Chả c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c nhồi&nbsp;ốc&nbsp;chi&ecirc;n sẳn 50%- &nbsp;50% gia vị 250g/ miếng/ th&ugrave;ng 25kg, đ&ocirc;ng lạnh</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">ĐƠN GI&Aacute;:&nbsp; 95.000đ/kg</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">N8: V&ograve; vi&ecirc;n ch&agrave; c&aacute; th&aacute;c l&aacute; hấp đ&ocirc;ng lạnh 1kg/PE </span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">ĐƠN GI&Aacute;:&nbsp; 50.000đ/kg</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">&nbsp;N9: V&ograve; vi&ecirc;n ch&agrave; c&aacute; th&aacute;c l&aacute;&nbsp;chi&ecirc;n sẵn&nbsp;1kg/PE </span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">ĐƠN GI&Aacute;:&nbsp; 55.000đ/kg</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">N10: V&ograve; vi&ecirc;n ch&agrave; c&aacute; th&aacute;c l&aacute;&nbsp; nhồi ốc hấp đ&ocirc;ng lạnh 1kg/PE </span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">ĐƠN GI&Aacute;:&nbsp; 90.000đ/kg</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">&nbsp;N11: V&ograve; vi&ecirc;n ch&agrave; c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c nhồi ốc chi&ecirc;n sẵn&nbsp;1kg/PE </span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">ĐƠN GI&Aacute;:&nbsp; 95.000đ/kg</span></strong></p> <p><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana">- </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ- mr: DUONG</span></p> <p><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana">- đt: 0903 126 939- 0902 09 38 02</span></p> <p><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana">- xinh ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;c đ&atilde; quan t&acirc;n v&agrave; ủng hộ!</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cơ sở sx chả cá thác lác 100%
- Địa chỉ: 693 an dương vương, p. bình trị đông, Q. Bình Tân. TPHCM
- Điện thoại: 08 6672 5938 - Fax: 0903 126 939
- email: thuysanfood@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top