Chào bán gừng, ớt, mè đen...

  • Thread starter tuithanki
  • Ngày gửi
T

tuithanki

Guest
#1
<font size="3" color="#990099">&nbsp; Ch&agrave;o b&aacute;n ớt hiểm, gừng xắc l&aacute;t, gừng tươi, gừng sấy kh&ocirc;, m&egrave; đen, đậu xanh. Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ Ms Phong, tuithanki@yahoo.com</font><br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Phong
- Địa chỉ: TPHCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tuithanki@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx