chào bán hạt đậu xanh

  • Thread starter longkhuyennong
  • Ngày gửi
L

longkhuyennong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: long khuyen nong
- Địa chỉ: cau ke, tra vinh
- Tel, Fax: ::: FaX 0917236905
- email: longkhuyennong@gmail.com
================================

<p>xin ch&agrave;o !</p><p>T&ocirc;i đang c&oacute; nguồn h&agrave;ng đậu xanh tương đối lớn, chất lượng tốt, gi&aacute; cạnh tranh,&nbsp;đang&nbsp;t&igrave;m đối t&aacute;c thu mua.</p><p>qu&iacute; đối t&aacute;c c&oacute; nhu cấu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :</p><p>long khuyến n&ocirc;ng : 0917236905</p><p>email: <a href="mailto:longkhuyennong@gmail.com">longkhuyennong@gmail.com</a></p>
 

Đối tácTop