chào bán ớt chỉ thiên và khoai môn

  • Thread starter quy_nguyen27
  • Ngày gửi
Q

quy_nguyen27

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: quý
- Địa chỉ: TPHCM
- Tel, Fax: 0908832480
- email: nguyenbaquy1977@yahoo.com.vn
================================

Mặt h&agrave;ng ớt ch&uacute;ng t&ocirc;i trồng l&agrave; ớt chỉ thi&ecirc;n (ớt hiểm lai) giống F1 207 (2 mũi t&ecirc;n đỏ).<br /> - Chiều d&agrave;i 3cm &ndash; 5cm, c&oacute; cuống.hiện chung t&ocirc;i đang cung cấp l&agrave; ớt tươi v&agrave; ớt kh&ocirc; c&oacute; cuống.<br /> b&ecirc;n cạnh đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc; cũng c&oacute; trồng khoai m&ocirc;n (củ c&aacute;i v&agrave; củ gi&aacute;o).<br /> Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ<br /> tr&acirc;n trọng,<br /> <br /> email: <a href="mailto:nguyenbaquy1977@yahoo.com.vn">nguyenbaquy1977@yahoo.com.vn</a><br /> phone 0908832480, TPHCM
 
Back
Top