CHẤT BÁM DÍNH SHCC AVATA

  • Thread starter sentra
  • Ngày gửi
S

sentra

Guest
#1
<div align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 14pt">CHẤT B&Aacute;M D&Iacute;NH SINH HỌC CAO CẤP</span></strong></div><div align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: 33pt">AVATA</span></strong></span></span></div><div align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><strong><em><span style="font-size: 14pt">D&ugrave;ng trong n&ocirc;ng nghiệp</span></em></strong></div><div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong>C&ocirc;ng dụng</strong>:</div><div style="text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Gi&uacute;p c&aacute;c loại thuốc BVTV, ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute;, thấm ướt, trải đều tr&ecirc;n mặt l&aacute;, b&aacute;m đ&iacute;nh tốt v&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng kịp thời.</div><div style="text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>L&agrave;m giảm tho&aacute;t hơi nước v&agrave;o m&ugrave;a kh&ocirc;, hạn chế sương muối, tr&aacute;nh hiện tượng ch&aacute;y l&aacute;.</div><div style="text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Gi&uacute;p tăng hiệu quả của n&ocirc;ng dược tr&ecirc;n c&aacute;c đối tượng kh&oacute; diệt trừ như cỏ dại, rệp s&aacute;p, s&acirc;u cuốn l&aacute;, s&acirc;u xanh da l&aacute;ng&hellip;</div><div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong>Th&agrave;nh phần</strong>:</div><div style="text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Linear alkyl sulfonate 5%</div><div style="text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Keo sinh học</div><div style="text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Phụ gia vừa đủ</div><div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong>T&iacute;nh chất</strong> :</div><div style="text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>L&agrave; một dung dịch hoạt động bề mặt, dễ h&ograve;a tan, gi&uacute;p tăng khả năng b&aacute;m d&iacute;nh.</div><div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng:</strong></div><div style="text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Lắc đều chai, d&ugrave;ng 10ml chất b&aacute;m d&iacute;nh pha với 1 l&iacute;t nước, khuấy cho tan đều, sau đ&oacute; th&ecirc;m nước v&agrave;o cho đủ 8 l&iacute;t/b&igrave;nh + n&ocirc;ng dược hoặc ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; để phun.</div><div style="text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Hỗn hợp pha chung n&ecirc;n sử dụng ngay</div><div style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in">Bảo quản nơi kh&ocirc; r&aacute;o tho&aacute;ng m&aacute;t, tr&aacute;nh &aacute;nh nắng trực tiếp. Tr&aacute;nh xa tầm với của trẻ em.</div><div style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><em>Kh&ocirc;ng độc hại cho người v&agrave; m&ocirc;i trường xung quanh.</em></div><div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #0000ff"><strong>Nguy&ecirc;n liệu&nbsp;của&nbsp;KOREA</strong></span></div><br /><img src="http://www.vinachemical.com/product_detail.php?item=20110629173243" border="0" />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH SEN TRA
- Địa chỉ: 177 Nam Hòa, P. Phước Long A, Q.9, Tp. HCM
- Tel, Fax: 08 6275 8381 ::: FaX 08 3728 3294
- email: sentra.ltd@gmail.com