chất lượng thịt giữa lợn rừng thái lan và của việt nam

  • Thread starter kanku
  • Ngày gửi
em đang nuôi mấy chú lợn rừng thái, mới đây em được biết lợn rừng thái còn có loại khac nữa hả các bác( tên là moopa ),hay 2 loại trên là một. về chất lượng thịt thì có bác nói giữa lợn rừng thái và việt ngang nhau( như theo em được biết thì lợn rừng việt tỉ lệ nạc nó cao hơn,còn ngon hơn thì em chưa măm lợn thái lên chưa có ý kiến) thông tin bây giờ 2 chiều lên gây khó khăn cho bà con quá,bác nào đang nuôi 2 loại trên có kinh nghiệm gì thì chia sẻ với bà con tí:eek:
 Quảng cáoTop