Chậu nhựa cứng trồng hoa giá tốt/ 0978791394

duongtm

Lữ khách
#1
Chậu nhựa trồng ly, đào,quất,cam,

0917 566 208 / 0978 791 394

Công ty CPTV ĐTPT công nghệ cao Minh Dương
Địa chỉ: SN 486 Đường Ngọc Hồi/ Tổng công ty kho 6www.hethongtuoinhogiot.com/ www.congnghetuoi.com


thước:19 x 20 đỏ/ đen/ trắng : Kiêủ dáng :hình tròn

Kích thước: 21x 20 đỏ/ đen/ trắng : Kiêủ dáng : hình tròn

Kích thước: 17 x 19 đỏ/ đen/ trắng : Kiêủ dáng : hình tròn

Kích thước 16 x 18 đỏ/ đen/ trắng : Kiêủ dáng ;hình tròn

Kích thước 21 x 20 đỏ/ đen/ trắng : Kiêủ dáng : hình tròn

Kích thước: 24 x 21 đỏ/ đen/ trắng : Kiêủ dáng Chậu tròn

Kích thước: 23 x 22 / đen/ trắng trắng : Kiêủ dáng Chậu tròn

Kích thước: 26 x 22 / đen/ trắng đỏ : Kiêủ dáng Chậu tròn

Kích thước: 20 x 21 / đen/ trắng đỏ : Kiêủ dáng Chậu tròn

Bông mai ngói 30x 8x 21 màu đỏ/ màu ngói/ hình elip

Bông mai đỏ 30x 8x 21 màu đỏ/ màu ngói/ hình elip

Chậu treo A đỏ / trắng

I Bông treo/ để bàn 29x18 / m àu trắng/ m àu đ ỏ,chuyên tròng hoa ly, mai , đào , quất

Xin liên hệ

0917 566 208 / 0978 791 394

Công ty CPTV ĐTPT công nghệ cao Minh Dương
Địa chỉ: SN 486 Đường Ngọc Hồi/ Tổng công ty kho 6www.hethongtuoinhogiot.com