Chậu trồng hoa bằng lốp cao su!

  • Thread starter DÆ°Æ¡ng Linh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

DÆ°Æ¡ng Linh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Linh
- Địa chỉ: số 58 ngõ 115 Nguyễn Lương Bằng- Đống Đa- Hà Nội
- Tel, Fax: 01699155866 ::: FaX
- email: lacquervn@gmail.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại chậu trồng hoa bằng cao su, lốp xe phế phẩm.&nbsp; Độ bền cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, k&iacute;ch thước theo &yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. Nhận cung cấp cho c&aacute;c nh&agrave; vườn với gi&aacute; đặc biệt. Chất lượng hơn hẳn chậu nhựa v&agrave; chậu gốm. Gi&aacute; cả phải chăng! Sản phẩm chưa c&oacute; mặt tr&ecirc;n thị trường Việt Nam.</p><p>&nbsp;Qu&yacute;&nbsp; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin gửi email về địa chỉ: lacquervn@gmail.com</p><p>Yahoo: kiengo_duonglinh@yahoo.com</p><p>Điện thoại li&ecirc;n hệ: 0466747602 trực văn ph&ograve;ng: Ho&agrave;ng Thang</p><p>Di động: 01699155866 Mr Linh <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top