chế độ dinh dưỡng của cây?

  • Thread starter phongDCL
  • Ngày gửi
mình không biết tại sao mỗi buổi sáng lại có những giọt sương còn đọng lại trên lá, mặc dù ngoài trời ban đêm ẩm độ không cao. có thể giúp mình biết cách để xác định chế độ dinh dưỡng của cây, khi nào cây sinh trưởng tốt, khi nào cần cung cấp dinh dưỡng thông qua những biện pháp đơn giản nhất
 


trả lời

Vì ban đêm lỗ khí đóng không hấp thụ nước nên những giọt s***ng ban đêm còn động lại trên lá vào buổi sáng sớm
 
tra loi

vi ban đêm lổ khí đóng nên k hấp thụ nước nên vào buổi sáng ta thấy những giọt sương còn đọng lại trên lá
 


Back
Top