CHÈ THẢO MỘC LAVA (túi lọc lớn) Nước uống giải nhiệt cho ngày hè

  • Thread starter thanhchungadb
  • Ngày gửi
T

thanhchungadb

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Chung
- Địa chỉ: P Kinh doanh - Công ty TNHH LA VA - 21 Nguyễn Thiện Thuật - Đông Hà - Quảng Trị
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: info@lavavietnam.com
================================

<font size="3">Ch&egrave; Thảo Mộc LAVA l&agrave;&nbsp;loại chè nhúng&nbsp;được chiết suất&nbsp;hoàn toàn từ c&aacute;c loại thảo mộc thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng sử dụng chất bảo quản, hương liệu, phẩm m&agrave;u. Sản phẩm được đ&oacute;ng g&oacute;i dưới dạng t&uacute;i lọc lớn, mỗi t&uacute;i c&oacute; thể pha được từ 0,7 đến 1 l&iacute;t nước n&ecirc;n rất tiện lợi&nbsp;trong qu&aacute; tr&igrave;nh pha chế v&agrave; sử dụng&nbsp;như các loại&nbsp;nước uống hằng ng&agrave;y cho gia đ&igrave;nh.<br /></font><font size="3"><strong>Quy c&aacute;ch bao g&oacute;i: </strong><em>G&oacute;i: &nbsp;5&nbsp;t&uacute;i lọc lớn x 10 gam</em><br /></font><font size="3"><strong>Th&agrave;nh phần: </strong>Ch&egrave; vằng, rễ tranh, nh&acirc;n trần, cỏ ngọt...<br /></font><font size="3"><strong>T&aacute;c dụng:&nbsp;</strong>&nbsp;Giải nhiệt, m&aacute;t gan, lợi tiểu.<br /></font><font size="3"><em>D&ugrave;ng tốt cho mọi đối tượng, kể cả người mắc bệnh tiểu đường.</em><br /></font><font size="3"><strong>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; bảo quản:</strong><br /></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>Hướng dẫn sử dụng</u>:&nbsp;Ng&acirc;m&nbsp;t&uacute;i lọc Ch&egrave; Thảo Mộc&nbsp;v&agrave;o b&igrave;nh nước&nbsp;(0.7 - 1 l&iacute;t) đ&atilde; được đun s&ocirc;i, chờ&nbsp;từ 7 đến 10 ph&uacute;t, vứt bỏ túi lọc. Sử dụng l&agrave;m nước uống hằng ng&agrave;y cho gia đ&igrave;nh.<br /></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>Bảo quản</u>: Nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t.&nbsp;<br /></font>&nbsp;<font size="3"><strong>Thời hạn bảo quản: </strong>12 th&aacute;ng.</font> <br /><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><font size="3"><strong>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về sản phẩm xin truy cập Website:</strong><strong> </strong><strong>http://lavavietnam.com</strong><strong> <br /></strong></font><strong><font size="3">*** Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; chương tr&igrave;nh: <em>Chuyển h&agrave;ng miễn ph&iacute; đến mọi địa chỉ theo kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</em><br /></font></strong><font size="3"><strong><em>Để đặt h&agrave;ng xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</em></strong><strong> <br /></strong></font><font size="3"><strong>Mr. Chung &ndash; Ph&ograve;ng Kinh doanh&nbsp;&nbsp; - Mobile: 0982936536</strong><strong><br /></strong></font><strong><font size="3">CTY TNHH LA VA &ndash; 21 Nguyễn Thiện Thuật &ndash; Đ&ocirc;ng H&agrave; &ndash; Quảng Trị<br /></font></strong><strong>Email: <a href="mailto:info@lavavietnam.com">info@lavavietnam.com</a></strong>
 

Top