Cần mua Chelate Cu, Fe, Zn, Mg, Mn, Ca, .... Vi lượng tổng hợp

#1
Chuyên cung cấp các loại vi lượng tổng hợp, chelate như Cu, Fe, Zn, Mg, Mn, Ca, Bo, acid amin, ...............

Quy cách 1kg/gói hoặc 20kg/bao dạng nguyên liệu
[TABLE="width: 707"]
<tbody>[TR]
[TD="class: et34, width: 201"]Chelate Fe[/TD]
[TD="class: et30, width: 248"]Hàm lượng: 8 - 12%
Xuất xứ: VN[/TD]
[TD="class: et31, width: 38"]Kg[/TD]
[TD="class: et37, width: 88"]120,000[/TD]
[TD="class: et33, width: 132"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: et34, width: 201"]Chelate Cu[/TD]
[TD="class: et30, width: 248"]Haøm löôïng: 14%
Xuaát xöù: VN[/TD]
[TD="class: et31, width: 38"]Kg[/TD]
[TD="class: et32, width: 88"]120,000[/TD]
[TD="class: et36, width: 132"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: et34, width: 201"]Chelate Zn[/TD]
[TD="class: et30, width: 248"]Haøm löôïng: 10%
Xuaát xöù: VN[/TD]
[TD="class: et31, width: 38"]Kg[/TD]
[TD="class: et37, width: 88"]120,000[/TD]
[TD="class: et36, width: 132"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: et34, width: 201"]Chelate Mg[/TD]
[TD="class: et30, width: 248"]Haøm löôïng:16%
Xuaát xöù: VN[/TD]
[TD="class: et31, width: 38"]Kg[/TD]
[TD="class: et32, width: 88"]120,000[/TD]
[TD="class: et36, width: 132"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: et34, width: 201"]Chelate Mn[/TD]
[TD="class: et30, width: 248"]Haøm löôïng:14%
Xuaát xöù: VN[/TD]
[TD="class: et31, width: 38"]Kg[/TD]
[TD="class: et32, width: 88"]120,000[/TD]
[TD="class: et36, width: 132"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: et34, width: 201"]Amino Acid[/TD]
[TD="class: et30, width: 248"]Haøm löôïng: 70%
Xuaát xöù: TQ[/TD]
[TD="class: et31, width: 38"]Kg[/TD]
[TD="class: et32, width: 88"]95,000[/TD]
[TD="class: et36, width: 132"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: et34, width: 201"]Chelate Ca[/TD]
[TD="class: et30, width: 248"] Hàm lượng:18%
Xuất xứ: VN[/TD]
[TD="class: et31, width: 38"]Kg[/TD]
[TD="class: et32, width: 88"]180,000[/TD]
[TD="class: et33, width: 132"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

Hãy gọi cho tôi nếu bạn thật sự quan tâm đến SP vui lòng liên hệ Ms Vinh 0939 888 648

Rất mong được hợp tác !

http://hoachatnongnghiep.net/
 

Last edited:
Top