chia sẽ kinh nghiệm nuôi cầy hương

  • Thread starter nhthanh
  • Ngày gửi
Mình mua lại được của người ta 4 con cái, 3 con đực. Sau thời gian phối giống con cái bụng to ra, vú chảy xệ xuống vậy mà cứ trong hoài sao nó kg đẻ được. Thấy trên mạng nói có bầu khoảng 3-4 tháng là đẻ mà nó lại ốm đi, ăn ít lại đến nay mới phục hồi lại được nhưng chưa mang bầu gi hết. Xin các sư phụ có nuôi qua giống chồn hương chỉ giáo dùm
 Quảng cáoTop