Chia sẻ với các bạn công cụ hỗ trợ làm công thức

khanh.vo

Thành viên mới
#1
Chia sẻ với các bạn công cụ hỗ trợ làm công thức rất hay và đầy đủ, mình vô tình tìm được

Bộ công cụ này sẽ hỗ trợ cho các bạn làm công thức một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác chúng tôi đã biên soạn các công cụ dựa trên nền Excel. Bộ công cụ này bao gồm:

1/ Bảng tính nhu cầu axit amin của heo con

2/ Bảng tính nhu cầu axit amin của heo lứa, heo vỗ béo

3/ Bảng tính nhu cầu axit amin của heo nái

4/ Bảng tính nhu cầu axit amin của gà broiler

5/ Bảng tính nhu cầu axit amin của vịt thịt

6/ Bảng tính nhu cầu axit amin của vịt đẻ

7/ Bảng tính nhu cầu axit amin của chim cút

8/ Bảng tính nhu cầu axit amin của cá

9/ Kiểm tra thành phần dinh dưỡng các công thức

10/ Khuyến cáo sử dụng nguyên liệu

11/ Lập khẩu phần cho heo bằng excel

12/ Lập khẩu phẩn cho gà bằng excel

13/ Lập khẩu phần cho vịt bằng excel

14/ Lập khẩu phần cho cá bằng excel

15/ Giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu cho cá

Các bạn có thể tải bộ công cụ hỗ trợ lập công thức tại đây: http://www.ecovet.com.vn/bai-viet/cong-cu-ho-tro-lam-cong-thuc-132
password : ecovet
 

0979xxx189

Lữ khách
#2
Chia sẻ với các bạn công cụ hỗ trợ làm công thức rất hay và đầy đủ, mình vô tình tìm được

Bộ công cụ này sẽ hỗ trợ cho các bạn làm công thức một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác chúng tôi đã biên soạn các công cụ dựa trên nền Excel. Bộ công cụ này bao gồm:

1/ Bảng tính nhu cầu axit amin của heo con

2/ Bảng tính nhu cầu axit amin của heo lứa, heo vỗ béo

3/ Bảng tính nhu cầu axit amin của heo nái

4/ Bảng tính nhu cầu axit amin của gà broiler

5/ Bảng tính nhu cầu axit amin của vịt thịt

6/ Bảng tính nhu cầu axit amin của vịt đẻ

7/ Bảng tính nhu cầu axit amin của chim cút

8/ Bảng tính nhu cầu axit amin của cá

9/ Kiểm tra thành phần dinh dưỡng các công thức

10/ Khuyến cáo sử dụng nguyên liệu

11/ Lập khẩu phần cho heo bằng excel

12/ Lập khẩu phẩn cho gà bằng excel

13/ Lập khẩu phần cho vịt bằng excel

14/ Lập khẩu phần cho cá bằng excel

15/ Giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu cho cá

Các bạn có thể tải bộ công cụ hỗ trợ lập công thức tại đây: http://www.ecovet.com.vn/bai-viet/cong-cu-ho-tro-lam-cong-thuc-132
Đúng thứ em đang tìm, cảm ơn anh nhé
 

0979xxx189

Lữ khách
#3
Chia sẻ với các bạn công cụ hỗ trợ làm công thức rất hay và đầy đủ, mình vô tình tìm được

Bộ công cụ này sẽ hỗ trợ cho các bạn làm công thức một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác chúng tôi đã biên soạn các công cụ dựa trên nền Excel. Bộ công cụ này bao gồm:

1/ Bảng tính nhu cầu axit amin của heo con

2/ Bảng tính nhu cầu axit amin của heo lứa, heo vỗ béo

3/ Bảng tính nhu cầu axit amin của heo nái

4/ Bảng tính nhu cầu axit amin của gà broiler

5/ Bảng tính nhu cầu axit amin của vịt thịt

6/ Bảng tính nhu cầu axit amin của vịt đẻ

7/ Bảng tính nhu cầu axit amin của chim cút

8/ Bảng tính nhu cầu axit amin của cá

9/ Kiểm tra thành phần dinh dưỡng các công thức

10/ Khuyến cáo sử dụng nguyên liệu

11/ Lập khẩu phần cho heo bằng excel

12/ Lập khẩu phẩn cho gà bằng excel

13/ Lập khẩu phần cho vịt bằng excel

14/ Lập khẩu phần cho cá bằng excel

15/ Giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu cho cá

Các bạn có thể tải bộ công cụ hỗ trợ lập công thức tại đây: http://www.ecovet.com.vn/bai-viet/cong-cu-ho-tro-lam-cong-thuc-132
Mà anh ơi, em load về rồi mà lúc mở ra nó đòi password , anh có ko cho em xin với